OPEN CALL: Onderzoek X Broedplaatsen

NU OPEN

Aantal beschikbare trajecten: 3

Deadline: 8 mei 2023, 12:00 uur

Start uitvoering: juni 2023


We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor een cross-mediaal ONDERZOEK.


Kunstenaars en makers die (onder begeleiding) een onderzoek willen doen naar een onderwerp/thema of toekomstige productie. Je werkt binnen de Broedplaatsen (WARP) aan een onderzoek dat inhoudelijk gerelateerd is aan GOGBOT 2023. De werken op GOGBOT laten zich kenmerken als futuristisch, tegendraads, maatschappijkritisch, en vertellen een verhaal over technologie en de toekomst. Je kunt hierbij denken aan onderzoek op het gebied van videowerken of (interactieve) fysieke installaties. Idealiter raakt jouw werk aan het onderzoeksthema van dit jaar, maar PLANETART staat ook open voor andere ideeën die inzoomen op de relatie tussen kunst en technologie.

PLANETARTs onderzoeksthema voor 2023 is DRUGS & Artificial Intelligence. Welke parallellen zie jij tussen technologie en drugs – tussen hard tech en soft tech? Hebben we meer soft tech nodig hebben om overeind te blijven in een informatieoverload-wereld die wordt beheerst door big hard tech? Wat heb jij te vertellen over de controlesamenleving, hyperkapitalisme en technologische brainwashing?

Cross-TIC zoekt makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of (willen) werken in Twente.

Als maker in een onderzoekstraject krijg je 108 uur de tijd om aan je eigen voorstel te werken. Dat doe je vanuit de Broedplaats van PLANETART: in een Broedplaats komen makers van verschillende disciplines bij elkaar. Samen ontwikkelen zij nieuwe projecten en doen zij nieuwe kennis op. Bij een Broedplaats maak je dus snel deel uit van de community en is er dus veel ruimte voor interactie tussen verschillende makers. Je wordt in je proces actief begeleid en ondersteund door een profielcoördinator, die jou van feedback voorziet en je koppelt aan relevante onderzoeks- en uitvoeringspartners.

Jouw onderzoeksvoorstel bestaat uit:

 • Een beschrijving van jouw concept voor dit onderzoek en de manier waarop het project zich verhoudt tot (het thema van) GOGBOT;
 • Een uitwerking van de aanpak van je onderzoek. Geef ook aan wie een bijdrage levert aan je productie en waarom.
 • Een beschrijving van de expertise die je nog mist (Technisch, artistiek, conceptueel, etc.)
 • Waarom je dit onderzoek wil uitvoeren, wat voor jou de aanleiding en urgentie zijn, en welke stap je als maker wilt zetten.
 • Een plek om jouw plan tot uitvoering te brengen en te presenteren;
 • een honorarium van € 36,75 per uur (ex. BTW);
 • begeleiding door de profielcoördinator Broedplaatsen bij partner PLANETART, met verschillende faciliteiten zoals WARP, 360 lab, werkplaatsen, flexwerkoffices, podia, SPACEBAR en FAKEBAR;
 • deelname aan een makersdag (6 – 8 uur);
 • maximaal 2 presentaties over jouw project aan partners en stakeholders;
 • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente;
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap.

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan je projectplan (bestaand uit 3 aparte PDF’s) in via bovenstaande Google form.

Je complete voorstel bestaat uit

– Een projectplan
– Je portfolio
– Een CV van jou en je eventuele samenwerkingspartner(s)

Over het projectplan: Beschrijf wat je wil gaan doen en waarom (concept); hoe je plan zich verhoudt tot je bestaande praktijk als maker/collectief (aanleiding en urgentie); op welke manier je je project gaat uitvoeren (uitwerking en planning); welke externe expertise zou je graag willen inwinnen en met wie je je project eventueel wil uitvoeren.

Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De planning van het project wordt verder afgestemd met de partners van Cross-TIC.