Podium

Voor dit profiel nodigen we makers uit die projecten willen ontwikkelen waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen . Projecten kunnen plaatsvinden bij een van de vele podia/kulturhuzen in Twente.

Cross-TIC Open Call: PRODUCTIE X PODIUM
Locatie: Theater on Tour, 17 & 18 september 2022
Deadline: 30 juni 2022, 12:00 uur


We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor een CROSS-MEDIALE THEATER-PRODUCTIE.

Wat zoeken we?
Cross-TIC zoekt projectvoorstellen van makers die een cross-mediale productie willen realiseren met als doel een toeschouwer op verschillende manieren te raken, meerdere zintuigen tegelijk te prikkelen of zelfs tot deelname uit te nodigen. De te maken productie is onderdeel van Theater on Tour (een project van Concordia en het Wilmink Theater) en zal spelen op 17 en 18 september 2022 op een bijzondere locatie tussen Hengelo en Enschede, bij/in een verlaten treinwagon (zie foto onder). Duur van deze specifieke productie is 20 minuten, en de voorstelling speelt 3 x per dag. Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan.

Wie zoeken we?
Cross-TIC zoekt makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of (willen) werken in Twente.

Wat vragen we?
Cross-TIC vraagt makers om zich actief in te zetten om hun project in het kader van Theater on Tour 2022 tot uitvoering te brengen in samenspraak en onder begeleiding van een profielcoördinator en partners, om deel te nemen aan Cross-TIC evenementen die worden georganiseerd binnen het programma en om je werk en het project Cross-TIC op een aantal momenten in je proces (of daarna) te presenteren.

Lees meer over Cross-TIC.

Als maker in een productietraject krijg je in totaal 300 uur de tijd om aan je voorstel te werken. Deze uren zijn te verdelen over je (eventuele) team van makers. Denk daarbij aan jou als maker, een of meer acteurs, een muzikant, meespelende vormgever, een VJ of andere professionele samenwerkingspartners.

Voor dit profiel nodigen we makers uit die projecten willen ontwikkelen waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen. Je werkt op de locatie aan de productie, met als doel deze uit te voeren op 17 en 18 september. Er is daarnaast een werkplek/ uitvalsbasis in Enschede of Hengelo. Op de foto hieronder is de locatie te zien. In overleg met de makers, Cross-TIC en de productieleider van Theater on Tour bepalen we het gebruik van de locatie (trein en terrein).

In overleg met de partners van het project wordt gekeken of de voorstelling later eventueel nogmaals (op een andere locatie) kan spelen. Je wordt in je proces begeleid en ondersteund door een profielcoördinator en experts, die jou van feedback voorziet en je koppelt aan relevante onderzoeks- en uitvoeringspartners.

Een Productie binnen het profiel Podium bestaat uit:

  • Een plek om jouw plan uit te werken; je kunt werken op de locatie, en bij een van de partners in de buurt van de locatie (tussen Enschede en Hengelo);
  • begeleiding door de profielcoördinator Podium (Theater Sonnevanck);
  • deelname aan Theater on Tour 2022, op een bijzondere locatie (zie onder);
  • een honorarium van € 35 per uur (ex. BTW);
  • een productiebudget van € 5.000 (ex. BTW);
  • deelname aan de makersdag op 29 september 2022 (als onderdeel van je productie-uren);
  • maximaal 2 presentaties over jouw project aan partners en stakeholders;
  • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
  • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente.
  • ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap.

Aanmelden
Direct naar het formulier (link naar Google form)

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan je projectplan (bestaand uit 3 aparte PDF’s) in via bovenstaande Google form. Je complete voorstel bestaat uit:

– Een projectplan
– Je portfolio
– Een CV van jou en je eventuele samenwerkingspartner(s)

Over het projectplan:
Beschrijf wat je wil gaan doen en waarom (concept); hoe je plan zich verhoudt tot je bestaande praktijk als maker (aanleiding en urgentie); op welke manier je je project gaat uitvoeren (uitwerking en planning); welke externe expertise zou je graag willen inwinnen en met wie je je project eventueel wil uitvoeren.

Procedure
Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De planning van het project wordt verder afgestemd met de partners van Cross-TIC.