Nils Rublein

.. onderzocht met zijn project Breaking the Stigma hoe je het stigma rondom drugsgebruik kan uitdagen via een meeslepende audiovisuele ervaring

Nils Rublein is een robotica-onderzoeker, muzikant en kunstenaar, afgestudeerd in Interactietechnologie aan de Universiteit Twente. In zijn artistieke inspanningen wil hij veronderstellingen uitdagen, verandering inspireren en het bewustzijn vergroten voor urgente, maatschappelijke zaken.

Stigmatisering ontmoedigt het zoeken naar hulp en creëert sociale barrières zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvestingsproblemen of beperkte toegang tot onderwijsmogelijkheden, waardoor volledige deelname aan de samenleving wordt belemmerd. Bovendien ontmenselijkt en marginaliseert stigmatisering mensen die drugs gebruiken, waardoor wordt voorkomen dat ze worden gezien als complexe mensen met hun eigen verhalen, worstelingen en ambities. Het stigma wordt uitgedaagd door een audiovisuele ervaring te creëren die het persoonlijke verhaal weergeeft van een persoon die worstelt met drugsgebruik en de diepgaande uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd, inclusief het alomtegenwoordige stigma dat zijn reis omringt. Over het geheel genomen is het doel van dit project het stimuleren van een meer open discussie over stigmatisering en het aanmoedigen van empathie, begrip en ruimdenkendheid.