Nils Rublein

.. onderzocht met zijn project Breaking the Stigma hoe je het stigma rondom drugsgebruik kan uitdagen via een meeslepende audiovisuele ervaring.

.. onderzoekt hoe theater- of muziekvoorstellingen verrijkt kunnen worden met muziek en beeld gecreëerd op basis van sensordata van de speellocatie en interactie met het publiek.

Breaking the Stigma

Stigmatisering ontmoedigt het zoeken naar hulp en creëert sociale barrières zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, huisvestingsproblemen of beperkte toegang tot onderwijsmogelijkheden, waardoor volledige deelname aan de samenleving wordt belemmerd. Bovendien ontmenselijkt en marginaliseert stigmatisering mensen die drugs gebruiken, waardoor wordt voorkomen dat ze worden gezien als complexe mensen met hun eigen verhalen, worstelingen en ambities. Het stigma wordt uitgedaagd door een audiovisuele ervaring te creëren die het persoonlijke verhaal weergeeft van een persoon die worstelt met drugsgebruik en de diepgaande uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd, inclusief het alomtegenwoordige stigma dat zijn reis omringt. Over het geheel genomen is het doel van dit project het stimuleren van een meer open discussie over stigmatisering en het aanmoedigen van empathie, begrip en ruimdenkendheid.

SNAPSHOT

SNAPSHOT is een onderzoeksproject in samenwerking met het Robot Theater Lab en onderzoekt hoe theater- of muziekvoorstellingen verrijkt kunnen worden met muziek en beeld gecreëerd op basis van sensordata van de speellocatie en interactie met het publiek. Concreet heeft het project als doel kenmerken van een willekeurige omgeving vast te leggen en deze weer te geven in de vorm van visuele en sonische landschappen, waardoor een unieke SNAPSHOT ontstaat waarmee het publiek kan communiceren. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn: texturen en kleuren in afbeeldingen van de omgeving, diepte-informatie van LIDAR-sensoren of akoestiek van de kamer.

Je zou bijvoorbeeld methoden kunnen gebruiken zoals het sonificeren van afbeeldingen door pixelattributen zoals helderheid of positie in kaart te brengen aan muzikale parameters zoals MIDI-gegevens; of het gebruik van Fast Fourier Transform om beelden van het ruimtelijke domein naar het frequentiedomein te transformeren en de frequenties in het beeld te gebruiken voor geluidsontwerp of om visuele patronen te creëren.

Het onderzoek omvat onder meer het onderzoeken welke kenmerken kunnen worden gebruikt, welke methoden kunnen worden gebruikt om deze in geluiden en beelden te vertalen en hoe een publiek er op een zinvolle manier mee kan communiceren. Het onderzoeksproces zelf omvat het verzamelen van eerste indrukken door het beoordelen van bestaande literatuur, het bezoeken van tentoonstellingen en het interviewen van experts uit de regio Twente, evenals het maken van eerste prototypes in TouchDesigner en MAX/MSP.

Over de kunstenaar:
Nils Rublein is onderzoeker in robotica en audiovisueel kunstenaar gevestigd in Enschede. In zijn artistieke inspanningen concentreert hij zich op het snijvlak tussen technologie, media en menselijke interactie, waarbij hij nieuwe manieren onderzoekt om muzikale en visuele ervaringen te creëren.

Breaking the Stigma is uitgevoerd binnen de Broedplaatsen bij PlanetArt

SNAPSHOT is uitgevoerd binnen het profiel Podium in samenwerking met Theater Sonnevanck en Edwin Dertien.