Generators

Generators zijn underground plekken waar vernieuwing van cultuur plaatsvindt door experimenten en innovatie in veelal niche gebieden. De opdrachten worden uitgevoerd door collectieven.

ONDERZOEK x COLLECTIEF GENERATORS

Aantal beschikbare trajecten: 1

Deadline: 1 juni 2023

Start uitvoering: juli 2023

Cross-TIC zoekt project- en onderzoeksvoorstellen van Generators waarin gebruik gemaakt wordt van (nieuwe vormen van) technologie, innovatie of creativiteit. Cross-TIC is bedoeld voor makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of werken in Twente. Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan. Lees meer over Cross-TIC.

We nodigen (potentiële) Generators van harte uit om een voorstel in te dienen voor een ONDERZOEKSPROJECT binnen het profiel GENERATORS via maakplaatsen@tetem.nl


OPEN CALL: ONDERZOEK x COLLECTIEF GENERATORS
UITERLIJKE INZENDING: 1 juni 2023