Maakplaatsen

Maakplaatsen zijn plekken waar mensen actief nieuwe technologie kunnen ontdekken, ze zijn bijvoorbeeld gevestigd in bibliotheken. Bij een Maakplaats is er veel ruimte om in te gaan op maatschappelijke vraagstukken en wordt gezocht naar voor interactie tussen makers en hun publieksgroepen.

NU OPEN: PRODUCTIE X MAAKPLAATSEN

OPEN CALL: Productie x Maakplaatsen

Deadline: 30 mei 2024 | 12.00 uur

Cross-TIC zoekt makers die een cross-mediale productie willen realiseren. Direct naar het formulier

We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor een PRODUCTIE x MAAKPLAATSEN:

Voor deze open call worden makers uitgenodigd zich aan te melden voor een productietraject waarin zij een interactieve installatie ontwikkelen. De installatie moet een ervaring zijn voor jonge mensen waarbij al hun zintuigen worden aangesproken. De installatie wordt vertoond tijdens het Cinekid festival Twente bij de Maakplaatsen en cinema’s in Twente! Makers worden uitgenodigd om een nieuw projectvoorstel in te dienen dat aansluit bij het festival.

Dit Cross-TIC productietraject wordt begeleid door Tetem in samenwerking met de Maakplaatsen. Maakplaatsen zijn open werkplaatsen in bibliotheken in alle 14 Twentse gemeenten, met programma’s die gericht zijn op technologie, digitalisering en maakprocessen. Maakplaatsen producties nodigen publiek van alle leeftijden en achtergronden uit om te leren over en te participeren in nieuwe technologische en innovatieve ontwikkelingen. Met deze open calls worden makers uitgenodigd om een productievoorstel in te dienen dat aansluit op de context van de in de bibliotheek gevestigde Maakplaatsen, in samenwerking met Tetem en minstens één andere partner van Cross-TIC. In dit traject zal de maker ook samenwerken met 2 Twentse bibliotheken.

Voorwaarden waar het werk aan moet voldoen:   

 • De installatie is interactief en een ervaring voor jonge mensen waarbij hun zintuigen worden aangesproken
 • De installatie sluit aan bij de context van de Maakplaatsen en Cinekid festival Twente
 • De installatie moet verplaatsbaar zijn
 • De installatie moet gemakkelijk met een kleine auto vervoerd kunnen worden
 • De installatie kan in maximaal 30 minuten door één persoon worden opgebouwd en afgebroken.
 • De installatie moet duurzaam zijn
 • De installatie moet kunnen werken op 230V
 • De installatie kan worden getoond in een open ruimte die niet verduisterd kan worden
 • De maker moet een leesbare handleiding maken

Wie zoeken we?

Cross-TIC zoekt cross-mediale makers uit alle professionele kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek en performance die wonen en/of (willen) werken in Twente. Makers worden uitgenodigd zich aan te melden voor een productietraject waarin zij nieuwe cross-mediale werken ontwikkelen met een sterke technologie, innovatie en creatieve component. Bij het ontwikkelen van het project krijgen de makers begeleiding, expertise en ondersteuning die hen zullen helpen bij het verfijnen en realiseren van hun werk.

Cross-TIC zoekt voorstellen die naast artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, ook expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan. Je wordt in je proces begeleid en ondersteund door een profielcoördinator en experts, die jou van feedback voorzien en je koppelen aan relevante onderzoeks- en uitvoeringspartners.

 • Een projectplan
 • Een openheid om het gesprek aan te gaan met de doelgroep, andere makers en experts.
 • Beschikbaarheid tijdens Cinekid festival Twente in de periode 15 oktober tot en met 10 november 2024 om mogelijk als host de installatie te openen en sluiten, het publiek te begeleiden en onderhoud te verrichten.
 • Beschikbaarheid om elke 2 weken minimaal één donderdag in Tetem aan het project te werken
 • Beschikbaarheid voor de wrap-up van het traject, 2 dagen in december 2024 in Tetem

Ook neem je deel aan:

 • Maximaal 2 presentaties over jouw project aan partners en stakeholders
 • Een makersdag waarin je deelneemt aan presentaties, workshops en netwerkactiviteiten, samen met andere Cross-TIC makers (ongeveer 6 uur)
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap in de vorm van deelname aan Community of Practice sessies (ongeveer 12 uur).
 • een plek om je cross mediale productie te realiseren en te presenteren.
 • begeleiding door de profielcoördinator Maakplaatsen (Tetem) die je koppelt aan relevante partners;
 • deelname aan Pop-up filmfestival (PUF) in oktober/november en mogelijk andere presentatiemomenten in Twente;
 • je productie wordt via het PUF en de Maakplaatsen/bibliotheken gepresenteerd aan een breed regionaal publiek
 • In dit productietraject krijg je in totaal 300 uren (€39 per uur) de tijd. Deze uren zijn te verdelen over je (eventuele) team van makers. Daarnaast is er een productiebudget van maximaal €5.350.
 • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, discipline overstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente.

Aanmelden

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan je projectplan (bestaand uit 3 aparte PDF’s) uiterlijk 30 mei 2024 in via Google forms: https://forms.gle/NfYKh9mUaKzvf59b7

Je complete voorstel bestaat uit:

 1. Een projectplan met daarin;
  • Wat je wil gaan doen en waarom (concept);
  • Hoe je plan zich verhoudt tot je bestaande praktijk als maker (aanleiding en urgentie);
  • Inzicht naar jouw link met Twente;
  • Op welke manier je je project gaat uitvoeren (uitwerking en planning);
  • Hoe je voorstel zich verhoudt tot Cross-TIC (Technologie, Innovatie en Creativiteit);
  • Met welke (Cross-TIC) partner je wil werken, naast Tetem;
  • Welke externe expertise je graag zou willen inwinnen en met wie je je project eventueel wil uitvoeren.
 2. Je portfolio, met daarin recente projecten (max. 5 pagina’s)
 3. Jouw CV en van je eventuele samenwerkingspartner(s)


Procedure

Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De planning van het project wordt verder afgestemd met de partners van Cross-TIC.

Lees meer over Cross-TIC.