Time Based Media

Onder Time Based Media verstaan we film- en videowerk, internet- en geluidskunst waarbij innovatie en technologie een belangrijke rol spelen. Een project binnen Time Based Media is daarom niet gebonden aan een specifieke plek.

NU OPEN: PRODUCTIE X TIME BASED MEDIA

OPEN CALL: Productie x Time Based Media

Deadline: 4 maart 2024 | 12.00 uur

Cross-TIC zoekt makers die een cross-mediale productie willen realiseren. Direct naar het formulier (link naar Google form)

We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor de productie van een onderscheidende cross-mediale filmervaring.

Cross-TIC zoekt projectvoorstellen van makers die een onderscheidende cross-mediale filmervaring willen realiseren met als doel een toeschouwer op verschillende manieren te raken, meerdere zintuigen tegelijk te prikkelen of zelfs tot deelname uit te nodigen.

Twentse sagen Twente heeft een rijke geschiedenis aan Sages over onder andere heksen, verdwenen dorpen en mythische wezens. Veel van deze sagen zijn gebaseerd op bestaande mensen, plekken en gebeurtenissen, maar deze sagen lijken steeds meer bij het verleden te horen. Cross-Tic zoekt daarom verhalenvertellers die deze traditie in ere willen houden op een eigentijdse wijze.

Produceer een nieuwe Twentse sage als onderscheidende filmervaring;

– gebaseerd op een Twentse gebeurtenis, gebruik, landschapskenmerk, plaats- of streeknaam of natuurverschijnsel.

Of

– verbonden aan bestaande Twentse gebouwen, gebeurtenissen en personen.

Hierbij heb je als maker de vrijheid om zelf invulling te geven aan de oorsprong van je verhaal en onderwerp waarbij het niet noodzakelijk is dat dit een (sterke) historische waarde heeft of al bekend is bij een groot publiek.

Een onderscheidende filmervaring tussen de 3 a 10 minuten die meer is dan alleen maar kijken naar een scherm.

Denk hierbij aan het toepassen van 

–           Nieuwe technologieën: AR, VR, XR, 360 video en / of

–           Interactie en / of 

–           Immersive componenten,  waarbij de film en sfeer op locatie in elkaar opgaan.

De te maken productie zal in premiere gaan op 7 september, op de Nacht van de Korte film in Hengelo, om vervolgens te touren door Twente. De opgeleverde productie mag dan ook niet locatie gebonden zijn.

 • Een projectplan
 • Voeg een treatment toe ( maximaal 4 – A4 / 1400 woorden) Hier in moet het volgende al voldoende naar voren komen.  Waarin tenminste de evolutie van je verhaal, de personages en de plotpunten aan bod komen.
 • Beschrijf waar in de publiekservaring zo bijzonder is.
 • Cross-TIC zoekt bovendien voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan. Je wordt in je proces begeleid en ondersteund door een profielcoördinator en experts, die jou van feedback voorzien en je koppelen aan relevante onderzoeks- en uitvoeringspartners.

Ook neem je deel aan:

 • Maximaal 2 presentaties over jouw project aan partners en stakeholders;
 • Een makersdag waarin je deelneemt aan presentaties, workshops en netwerkactiviteiten, samen met andere Cross-TIC makers (ongeveer 6 uur);
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap in de vorm van deelname aan Community of Practice sessies (ongeveer 12 uur).
 • een plek om jouw plan uit te werken, met een team van maximaal drie mensen;
 • begeleiding door de profielcoördinator Time Based Media (Concordia);
 • deelname aan de Nacht van de Korte film in Hengelo en er wordt gezocht naar andere presentatieplekken in Twente;
 • In dit productietraject krijg je in totaal 780 uren (€39 per uur) de tijd. Deze uren zijn te verdelen over je (eventuele) team van makers. Denk daarbij aan jou als maker, een of meer acteurs, een muzikant of andere professionele samenwerkingspartners. Daarnaast is er een productiebudget van maximaal €7.500.
 • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente.

Aanmelden
Direct naar het formulier (link naar Google form)

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan in 3 losse PDF’s het volgende in:

 • je projectplan
 • je treatment
 • je portfolio
 • je CV

Dit kan via het bovenstaande Google form.

Projectplan

In je projectplan beschrijf je:

 • wat je wil gaan doen en waarom (concept);
 • hoe je plan zich verhoudt tot je bestaande praktijk als maker (aanleiding en urgentie);
 • op welke manier je je project gaat uitvoeren (uitwerking en planning);
 • welke externe expertise zou je graag willen inwinnen en met wie je je project eventueel wil uitvoeren.


Procedure

Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De startdatum van je project wordt afgestemd met je profielcoördinator. Het productietraject start in maart 2024.


Over Cross-TIC
Cross-TIC is een meerjarig project dat plaatsvindt in heel Twente, dat kunstenaars die wonen en/of werken in Twente de kans wil geven om innovatieve cross-mediale kunstprojecten te ontwikkelen. De projecten kunnen plaatsvinden bij verschillende kunstinstellingen en kunnen kort, middellang of lang zijn. Tijdens een traject wordt een kunstenaar gestimuleerd om te experimenteren, onderzoek te doen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en zichzelf ook op zakelijk gebied verder te ontwikkelen. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt bij cultuurinstellingen (bibliotheken, cultuurhuizen, filmhuizen, theaters en musea), op festivals of bij de creatieve broedplaatsen in de regio. Cross-TIC vindt plaats tot tenminste eind 2024, en bestaat uit in totaal 33 ontwikkelingstrajecten

Colofon

Cross-TIC is ontwikkeld door de Cultuurregio Twente: 14 Twentse gemeenten die samenwerken op het gebied van cultuur. In samenspraak met het culturele veld hebben zij een visie op cultuur in de regio ontwikkeld. Vanuit die visie is Cross-TIC opgezet door Bibliotheek Almelo & Theater Hof 88, Werkplaats Diepenheim, Oyfo, PLANETART, Schouwburg Hengelo, Theater Sonnevanck, Stichting Oldenzaalse Musea, Tetem en Concordia (penvoerder).

Contactgegevens
Heb je vragen over de Open Call? Neem dan contact op met Projectleider julia@cross-tic.nl.