Sirin Bahar Demirel

… werkt aan een interactieve installatie die e-textiles, touch sensoren, project mapping en experimentele animatie samenbrengt.

Sirin werkt aan een interactief installatieproject dat e-textiles, touch sensoren, project mapping en experimentele animatie samenbrengt. Het doel is om een installatie te creëren waarin kijkers worden uitgenodigd om borduurpatronen aan te raken en video’s uit de stof te laten verschijnen, waarin verhalen worden verteld over hoe vrouwen handwerk gebruiken om de beperkingen van een patriarchale samenleving te weerstaan en uit te dagen. Binnen het Time-Based Media-onderzoekstraject van Cross-TIC zal ze de technische haalbaarheid van dit project onderzoeken, de potentiële mogelijkheden van materialen verkennen en praktijkgerichte experimenten uitvoeren. Het doel van het onderzoek is om te leren hoe je verschillende media met elkaar kunt verweven om meerdere zintuigen te activeren en het publiek een cruciaal onderdeel van het werk te maken.

Over Sirin

Sirin  Bahar Demirel is filmmaker en beeldend kunstenaar en werkt met bewegend beeld, collage en fotografie. Haar werken onderzoeken thuis, mis/verplaatsing en de werking van het geheugen in de breedste zin van het woord, door hun relaties met objecten en plaatsen, waarbij de onderliggende genderrollen worden benadrukt. Ze vertelt persoonlijke verhalen die geworteld zijn in de sociale realiteit met een speelse aanpak, en experimenteert met de dialoog tussen archief- en gevonden beelden en haar eigen creaties. Demirel studeerde film aan de Galatasaray Universiteit in Istanbul en artistieke leiding van culturele projecten aan de Paul Valéry Universiteit in Frankrijk. Filmfestivals en groepstentoonstellingen waaraan ze deelnam zijn onder meer IDFA, Kassel Dokfest, Ars Electronica, Transmediale, Sharjah Film Platform en Istanbul Museum of Modern Art.

Sirin voert dit project uit binnen Time Based Media, bij Concordia.