Matthias den Hartog en Stefan Leenheer

…onderzoeken of er een overtuigend gesprek tot stand gebracht kan worden tussen mens en A.I. en in welke vorm dit gesprek het meest prikkelt.

Auteur Yuval Noah Harari stelt dat toekomstige A.I. niet alleen onze gereedschappen en beleid zal vormen, maar ook diepgaande, intieme relaties met mensen zal aangaan. Deze toekomst lijkt aangebroken nu A.I. onze natuurlijke taal en beeldvorming begint te beheersen.

Matthias en Stefan willen onderzoeken of ze een voorproefje kunnen creëren van deze “intieme” kunstmatige interactie. Ze verkennen de mogelijkheden van A.I. om ons leven te verrijken. Tegelijkertijd pogen ze om kritisch te reflecteren op de risico’s en uitdagingen van dit soort toepassingen.

Hun doelstellingen omvatten het creëren van “empathische” en unieke interacties, het stimuleren van publieksparticipatie en het ontwikkelen van een A.I.-karakter met een eigen achtergrond, kennis en perspectief. Hierbij gebruiken ze A.I. technologieën zoals Large Language Models, text-to-speech en spraaksynthese.

De context en vormgeving van de interactie is gebaseerd op de biecht, ontleend aan de Katholieke Kerk. Bij het biechten richt men zich tot God, waarbij de priester een bemiddelaar is tussen de mens en het hogere. In dit moderne biechthokje wordt de traditionele rol van de priester vervangen door een A.I., die luistert en reageert op de bekentenissen en uitspraken van de deelnemer. De deelnemer wordt gevraagd om op te biechten wat er op het hart ligt en wordt uitgenodigd tot een verder gesprek om tot introspectie en bezinning te komen en wellicht ook vergeving zal ontvangen van een hogere macht.

Matthias en Stefan willen met dit werk vragen oproepen over, menselijkheid, onze verhouding tot A.I. en de menselijke behoefte aan verbinding, zelfs als die verbinding kunstmatig is.

Matthias en Stefan voeren dit project uit binnen de Broedplaatsen, bij Planetart