Thom Floris

… ontwikkelde een pop die een los-gebaseerd portret van m’n 14-jarige zelf en het theaterstuk verkent thema’s zoals schuld, angst, eenzaamheid, antagonisme en Gotiek.

Zijn fungeert als een methode om een beter begrip te krijgen van herinneringen en ervaringen.

Rondom deze thema’s probeert hij immersieve en viscerale ervaringen probeer te scheppen, wat hij tracht door alle zintuigen te verzadigen. Hij doet dit door gebruik te maken van sculptuur, robotica, belichting, geluid, storytelling en meer.

De afgelopen twee jaar van zijn leven en werk hebben voornamelijk gedraaid rondom een project getiteld ‘Souvenir’. Souvenir is een installatie met gechoreografeerd licht, geluid en een animatronische pop die gezamenlijk een theaterstuk uitvoeren.

De pop is een los-gebaseerd portret van zijn 14-jarige zelf en het theaterstuk verkent thema’s zoals schuld, angst, eenzaamheid, antagonisme en Gotiek.

Zijn motivatie om dit project uit te voeren stamde af van een (h)erkenning van m’n eigen kwalen en pathologieën, en de wens om de oorsprong hiervan te kunnen herleiden.

Hij ben heel enthousiast om aan te kondigen dat ik momenteel bezig ben met het schrijven en produceren van een vervolg op Souvenir. Het nieuwe stuk zal gepaard gaan met nieuwe animatronische elementen en zal zich richten op het verkennen van het psychologische samenspel tussen trauma en het oordeel.