Podium

Voor dit profiel zoeken we makers van projecten waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen.

NU OPEN: ONDERZOEK X PODIUM

OPEN CALL: Onderzoek x Podium

Deadline: 25 januari 2024 | 12.00 uur

Cross-TIC zoekt makers die een cross-mediale productie willen onderzoeken en/of realiseren. Direct naar het formulier (link naar Google form)

We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor een ONDERZOEK x PODIUM:

Voor dit onderzoek zoekt Cross-TIC voorstellen die zich richten op een kunstobject en de impact op de omgeving.

Dit onderzoek hangt samen met een groot productietraject van een theatervoorstelling. Edwin Dertien leidt dat project. In dit grote productietraject staat een levend kunstobject centraal.

Voor dit onderzoek

Cross-TIC stelt zich de vraag: hoe kan een kunstobject de omgeving zo impactvol mogelijk beïnvloeden en vice versa: hoe kan de omgeving het kunstobject zo impactvol mogelijk beïnvloeden.

Bij omgeving denken we aan locatie (alles te Twente, bijvoorbeeld een weiland, bij de bakker, in een theaterzaal, in het station, in het wijkcafé, aan het water, …) en ook aan publiek (hoe interacteert een kunstobject met mensen en mensen met het kunstobject).

Cross-TIC zoekt makers die dit onderzoek vergaand en brutaal aan willen gaan. Het onderzoek is autonoom én staat in dialoog met het productietraject.

Op de informatieavond van 11 januari 2024 is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Cross-TIC zoekt projectvoorstellen in alle kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek (en andere) van kunstenaars en creatieven die wonen en/of werken in Twente, die hun werk willen ontwikkelen en een crossmediale onderzoek willen realiseren. Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan.

Je onderzoek vangt aan begin februari 2024 en wordt uiterlijk afgerond op 31 maart 2024.

 • Een beschrijving van jouw concept voor dit onderzoek en de manier waarop het project zich verhoudt tot ‘de impact van een kunstobject op verschillende plekken’
 • Een uitwerking in grote lijnen van de aanpak en planning van je onderzoek. Geef ook aan wie een bijdrage levert aan je onderzoek en waarom.
 • Een beschrijving van de expertise die je nog mist (technisch, artistiek, conceptueel, etc.)
 • Waarom je dit onderzoek wil uitvoeren, wat voor jou de aanleiding en urgentie zijn, en welke stap je als maker wilt zetten.
 • Een plek om jouw plan tot uitvoering te brengen en te presenteren;
 • een honorarium van € 39 per uur (ex. BTW);
 • begeleiding door de profielcoördinator Podium;
 • deelname aan een makersdag (6 – 8 uur);
 • maximaal 2 presentaties over jouw onderzoek aan partners en stakeholders;
 • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente;
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap.

Als maker of makersteam in een onderzoekstraject krijg je 108 uur de tijd om aan je eigen voorstel te werken.

Als voorbeeld: werk je in een team van 2, dan verdelen jullie onderling de 108 uur, bijvoorbeeld ieder 54 uur.

Aanmelden
Direct naar het formulier (link naar Google form)

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan in 3 losse PDF’s het volgende in:

 • je onderzoeksplan
 • je portfolio
 • je CV

Dit kan via bovenstaande Google form.

Onderzoeksplan

In het onderzoeksplan ga je in op:

 • Wat is jouw onderzoeksvraag?
 • Hoe verhoudt deze vraag zich tot ‘de impact van een kunstobject op verschillende plekken’?
 • Waarom wil je dit onderzoek uitvoeren?
 • Wat is voor jou de aanleiding tot dit onderzoek en waarom wil je het nu doen?
 • Welke stap(pen) wil je als maker zetten?
 • In grote lijnen, hoe wil je dit onderzoek aanpakken in uitwerking en planning?
 • Welke expertise mis je? (technisch, artistiek, conceptueel, etc.)


Procedure

Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De startdatum van je project wordt afgestemd met je profielcoördinator. Het onderzoek start in februari 2024.


Over Cross-TIC
Cross-TIC is een meerjarig project dat plaatsvindt in heel Twente, dat kunstenaars die wonen en/of werken in Twente de kans wil geven om innovatieve cross-mediale kunstprojecten te ontwikkelen. De projecten kunnen plaatsvinden bij verschillende kunstinstellingen en kunnen kort, middellang of lang zijn. Tijdens een traject wordt een kunstenaar gestimuleerd om te experimenteren, onderzoek te doen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en zichzelf ook op zakelijk gebied verder te ontwikkelen. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt bij cultuurinstellingen (bibliotheken, cultuurhuizen, filmhuizen, theaters en musea), op festivals of bij de creatieve broedplaatsen in de regio. Cross-TIC vindt plaats tot tenminste eind 2024, en bestaat uit in totaal 33 ontwikkelingstrajecten

Colofon

Cross-TIC is ontwikkeld door de Cultuurregio Twente: 14 Twentse gemeenten die samenwerken op het gebied van cultuur. In samenspraak met het culturele veld hebben zij een visie op cultuur in de regio ontwikkeld. Vanuit die visie is Cross-TIC opgezet door Bibliotheek Almelo & Theater Hof 88, Werkplaats Diepenheim, Oyfo, PLANETART, Schouwburg Hengelo, Theater Sonnevanck, Stichting Oldenzaalse Musea, Tetem en Concordia (penvoerder).

Contactgegevens
Heb je vragen over de Open Call? Neem dan contact op met Projectleider Julia (julia@cross-tic.nl)