Podium

Voor dit profiel zoeken we makers van projecten waarin een live gebeurtenis met een publiek centraal staat, en waarin gebruik gemaakt wordt van interactieve toepassingen of andere technologische omgevingen.

NU OPEN: ONDERZOEK X PODIUM

OPEN CALL: Onderzoek x Podium

Deadline: 30 mei 2024 | 12.00 uur

Cross-TIC zoekt makers die een cross-mediaal onderzoek willen voeren
Direct naar het formulier

We nodigen je van harte uit om een voorstel in te dienen voor een ONDERZOEK x PODIUM:

Voor dit onderzoek zoekt Cross-TIC voorstellen die zich richten op de wisselwerking tussen performance, techniek en publiek.

Cross-TIC zoekt makers die dit onderzoek vergaand en brutaal aan willen gaan, en zich een eigen onderzoeksvraag stellen.

Cross-TIC zoekt projectvoorstellen in alle kunstdisciplines: film, theater, beeldende kunst, muziek (en meer) van kunstenaars en creatieven met een link in/ naar Twente, die hun werk willen ontwikkelen en een crossmediaal onderzoek willen realiseren. Cross-TIC zoekt voorstellen die artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn, die expliciet cross-mediaal zijn en waarin onderzoek, experiment en samenwerking centraal staan.

Je onderzoek vangt aan juni 2024 en wordt uiterlijk afgerond op oktober 2024.

Een onderzoeksplan, met:

 • Een beschrijving van jouw onderzoek. Ga daarbij in op wat je wil onderzoeken in de wisselwerking tussen performance, techniek en publiek
 • Een beschrijving van de expertise die je nog mist (technisch, artistiek, conceptueel, etc.)
 • Een beschrijving waarom je dit onderzoek wil uitvoeren, wat voor jou de aanleiding en urgentie zijn, en welke stap je als maker wilt zetten.
 • Inzicht in jouw link met Twente.

Als maker of makersteam in een onderzoekstraject krijg je 108 uur de tijd om aan je eigen voorstel te werken.

Als voorbeeld: werk je in een team van 2, dan verdelen jullie onderling de 108 uur, bijvoorbeeld ieder 54 uur.

Een Onderzoek bij Podium bestaat uit:

 • Een plek om jouw plan tot uitvoering te brengen en te presenteren;
 • een honorarium van € 39 per uur (ex. BTW);
 • een klein productiebudget van €500;
 • begeleiding door de profielcoördinator Podium;
 • deelname aan een makersdag (6 – 8 uur);
 • maximaal 2 presentaties over jouw onderzoek aan partners en stakeholders;
 • externe expertise: er is een budget om (in overleg met de profielcoördinator) externe expertise in te roepen op jouw gewenste vakgebied;
 • een nieuw netwerk: als maker binnen Cross-TIC ga je deel uitmaken van een nieuw regionaal, disciplineoverstijgend netwerk van makers en maak je kennis met de culturele instellingen en partners in Twente;
 • ondersteuning bij het ontwikkelen van je ondernemerschap.

Aanmelden

Direct naar het formulier

Wil je een voorstel indienen? Stuur dan in 3 losse PDF’s het volgende in:

 • je onderzoeksplan
 • je portfolio
 • je CV

Dien dit in via bovenstaande Google form.


Procedure

Na de deadline worden alle projectvoorstellen besproken door vier profielcoördinatoren. De coördinator van de desbetreffende Open Call is uiteindelijk verantwoordelijk voor de selectie van het project en de begeleiding ervan. Je ontvangt uiterlijk 4 weken na de deadline een reactie op je voorstel. De startdatum van je project wordt afgestemd met je profielcoördinator. Het onderzoek start in juni 2024.


Over Cross-TIC
Cross-TIC is een meerjarig project dat plaatsvindt in heel Twente, dat kunstenaars die wonen en/of werken in Twente de kans wil geven om innovatieve cross-mediale kunstprojecten te ontwikkelen. De projecten kunnen plaatsvinden bij verschillende kunstinstellingen en kunnen kort, middellang of lang zijn. Tijdens een traject wordt een kunstenaar gestimuleerd om te experimenteren, onderzoek te doen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en zichzelf ook op zakelijk gebied verder te ontwikkelen. De uitkomsten worden zichtbaar gemaakt bij cultuurinstellingen (bibliotheken, cultuurhuizen, filmhuizen, theaters en musea), op festivals of bij de creatieve broedplaatsen in de regio. Cross-TIC vindt plaats tot tenminste eind 2024, en bestaat uit in totaal 33 ontwikkelingstrajecten

Colofon

Cross-TIC is ontwikkeld door de Cultuurregio Twente: 14 Twentse gemeenten die samenwerken op het gebied van cultuur. In samenspraak met het culturele veld hebben zij een visie op cultuur in de regio ontwikkeld. Vanuit die visie is Cross-TIC opgezet door Bibliotheek Almelo & Theater Hof 88, Kunsten op Straat, Oyfo, PLANETART, Schouwburg Hengelo, Theater Sonnevanck, Stichting Oldenzaalse Musea, Tetem en Concordia (penvoerder).

Contactgegevens
Heb je vragen over de Open Call? Neem dan contact op met Projectleider Julia de Klerk – julia@cross-tic.nl